Regulamin serwisu Wirtualny Psychoanalityk

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Serwis Internetowy („Serwis”) – oznacza zbiór stron internetowych dostępnych pod adresami: http://wipsy.pl, http://dlaczegoSam.pl oraz http://dlaczegoSama.pl, wraz z treściami znajdującymi się na niej.

Użytkownik -osoba odwiedzająca stronę i/lub korzystająca z jej treści w sposób zgodny i określony w niniejszym Regulaminie.

Test -zestaw pytań opublikowany na stronach internetowych Serwisu pomagający w diagnozie cech osobowości mogących być przyczyną samotności badanej osoby (Użytkownika).

Administrator Serwisu -osoba odpowiedzialna za prawidłowe działanie i utrzymanie Serwisu.

Właściciel Serwisu – właściciel domen internetowych Serwisu oraz treści Serwisu
1. Serwis przeznaczony jest dla Użytkowników Serwisu korzystających z Testu.

2. Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wyniki Testu mają jedynie charakter pomocniczy przy badaniu przyczyny problemu samotności i nie zastępują diagnozy lekarza psychologa.

3. Korzystanie z Testu przez Użytkownika jest bezpłatne. Uzyskane wyniki Testu udostępniane są w formie raportów zgodnie z obowiązującym cennikiem:
– „Raport podstawowy” jest bezpłatny – 0zł,
– „Raport rozszerzony” -9,00zł netto (10,98 z VAT). Cena „Raportu rozszerzonego” może zostać okresowo obniżona zgodnie z obowiązującą promocją.

4. Płatność dokonywana jest za pomocą usługi SMS Premium.

5. Kody dostępu przesłane w wiadomości SMS są jednorazowe.

6. Użytkownikiem Testu może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, która uzyskała zgodę swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów.

7. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu oraz Testu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

8. Zabronione jest -kopiowanie treści serwisu i publikacja na innych stronach internetowych bez uprzedniego uzyskania zgody Właściciela Serwisu.

9. Kontakt z Właścicielem lub Administratorem Serwisu jest możliwy poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.